Хайлт
Түгээмэл асуултууд
 • Ерөнхий заалт

  Тодорхой зарим бүтээгдэхүүнүүдэд БИДний зүгээс эдгээр нөхцөлүүд дээр нэмэлтээр онцгой нөхцөл заалтыг тавих эрхтэй. Энэхүү онцгой нөхцөлүүд нь тухай бүртээ шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүний Вэбсайт дахь мэдээлэлд заавал тусгагдсан байна.

 • Бараа бүтээгдэхүүн

  Вебсайт дээр худалдаалах бараа бүтээгдэхүүний дагалдах мэдээлэл болох хэрэглэх заавар, бүтээгдэхүүний онцлог болон үнэ зэрэг бүгд үнэн зөв, бодит мэдээлэл болно. Онлайн худалдан авалт хийх нь дэлгүүрээс бараа бүтээгдэхүүнийг шууд худалдан авалт хийхээс өөр туршлагыг хэрэглэгчдэд олгодог. Иймд хэрэглэгчид өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүний өнгө, хэмжээ хэлбэр зэргийг тодорхой мэдэж байж захиална. Тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг илэрхийлэх зураг, тайлбар зэрэг нь “Улаанбаатар Принт” ХХК болон Үйлчлүүлэгч нарын хоорондын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг биш болно. Иймд БИД Үйлчлүүлэгчийн хүлээлтээс зөрсөн бүтээгдэхүүнд хариуцлага хүлээхгүй болно.

 • Захиалга хийх

  Онлайн худалдаа үйлчилгээ авахын тулд Үйлчлүүлэгч хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх чадвартай, 18 ба түүнээс дээш настай байна. Энэ тохиолдолд Үйлчлүүлэгчийн насыг тодорхойлохдоо Үйлчлүүлэгчийн БИДэнд өгсөн мэдээлэлд үндэслэнэ. Үйлчлүүлэгч Вэбсайт дээр байршуулсан заавар, зааварчилгааны дагуу худалдан авалтыг хийнэ. Худалдан авах бараа бүтээгдэхүүний товч мэдээлэл, нийт өртгийг эцэслэн хянасны дараа Үйлчлүүлэгч худалдан авалтыг баталгаажуулах үүрэгтэй.

 • Хүргэлтийн бүсчлэл

  Манай хүргэлтийн бүс Урд хэсгээрээ - Зайсангийн ам, нисэх Баруун талаар - Толгойт Зүүн талаар - Улиастай Хойд хэсгээрээ - Бэлх